Lista Manualelor Disponibile

Istoria Universală Modernă şi Contemporană

Manual Pentru Clasa a VII-a

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
Dumitru Almaş
Ion Nicoară
Alexandru Vianu, ...

Un Fişier (64 M)
Coperta
 1. Introducere 3
 2. Privire de ansamblu asupra lumii la mijlocul secolului al XVII-lea 4
ISTORIA UNIVERSALĂ MODERNĂ
 1. Revoluţia burgheză din Anglia (1642-1658) 7
 2. Dezvoltarea Angliei pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 10
 3. Monarhiile absolutiste din Europa în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea 14
 4. Monarhia Habsburgică în vremea Mariei Tereza şi a lui Iosif al II-lea 18
 5. Rusia, mare putere în Europa: Petru I şi Ecaterina a II-a 22
 6. Ţările Române în contextul istoriei europene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea 26
 7. Războiul revoluţionar pentru independenţa coloniilor engleze din America de Nord; formarea Statelor Unite ale Americii 29
 8. Marea Revoluţie burgheză din Franţa 32
 9. Franţa la şfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea 41
 10. Primul Imperiu Francez (1804-1815) 44
 11. Lupta pentru libertate socială şi naţională a popoarelor la începutul secolului al XIX-lea 50
 12. Lupta de eliberare a popoarelor din sud-estul Europei în anii 1815-1830 52
 13. Războiul de eliberare al popoarelor din America Latină 55
 14. Începutul mişcării muncitoreşti internaţionale. Crearea socialismului ştiinţific 58
 15. Anul revoluţionar 1848 în Europa 61
 16. Formarea statelor naţionale moderne: România, Italia, Germania 74
 17. Războiul civil din Statele Unite ale Americii şi refacerea Uniunii nord-americane 84
 18. Comuna din Paris 88
 19. Marile puteri imperialiste la şfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 93
 20. Statele din sud-estul Europei la şfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 105
 21. Caracteristicile dezvoltării statelor din Asia, America Latină şi Africa la şfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 109
 22. Mişcarea muncitorească internaţională la şfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 115
 23. Dezvoltarea tehnicii şi culturii universale în epoca modernă 118
 24. Primul război mondial (1914-1918) 122
ISTORIA UNIVERSALĂ CONTEMPORANĂ
 1. Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie 131
 2. Situaţia politică în lumea capitalistă după primul război mondial (1918-1923) 134
  1. Revoluţii în Ungaria, Germania, Austria, Turcia, Cehoslovacia
  2. Italia lui Musolini
 3. Formarea U.R.S.S. --- primul stat socialist din lume. Dezvoltarea  U.R.S.S. între cele două războaie mondiale 139
 4. Trăsăturile caracteristice ale evoluţiei ţărilor capitaliste între anii 1923-1939 143
  1. Revoluţia din China, Depresia 1929, Fascismul
  2. Războiul civil în Spania 1936
  3. Cad: Etiopia, Albania, Cehoslovacia, Ultimatumul Poloniei
 5. Al doilea război mondial 151
 6. Formarea şi dezvoltarea statelor socialiste 160
 7. Destrămarea sistemului colonial al imperialismului; formarea de noi state independente 170
 8. Ţările capitaliste după cel de-al doilea război mondial 177
 9. Mişcarea comunistă şi muncitorească internaţională după cel de-al doilea război mondial 182
 10. Progresul culturii în epoca contemporană 185