Lista Manualelor Disponibile

Chimie 1989 (revizii 1978,1980)

Manual pentru clasa a IX-a

de Luminiţa Vlădescu, Olga Petrescu şi Ileana Cosma

Conține, ca motto, citatul:
"A dezvălui noi taine ale naturii, ale materiei, a acționa pentru
a face ca roadele cunoașterii să se materializeze cît mai curînd
în producție, în viața socială, în progresul și bunăstarea po-
porului este un scop nobil care trebuie să-i însuflețească pe
toți cei ce se consacră cercetării științifice și tehnice, pe toți
oamenii muncii".
NICOLAE CEAUȘESCU

Coperta

Cuprins

Un fişier de 44 MB